kwaliteitsmanagement

‘Kwaliteit’ is niets méér en niets minder dan: ‘doen wat je belooft’.

Kwaliteitsmanagement is dus een manier van werken, die er voor zorgt dat je je beloftes (afspraken) na komt op een manier zoals je afgesproken hebt, oftewel: je voldoet aan de wensen van de klant.

Ik houd me al sinds de studiestage bezig met kwaliteitsmanagement en zie sinds de eerste uitgave, daterend uit 1987, een duidelijke ontwikkeling in het ‘kwaliteitsdenken’. Vanuit de eerste versies moest alles vastgelegd worden, procedures dienden strak gedefinieerd beschreven te worden, zelfs de vorm waarin een procedure opgezet diende te worden, was voorgeschreven.

De nieuwe ISO-9001:2015 wordt eind 2015 gepubliceerd. Er zijn spectaculaire veranderingen
t.o.v. de 2008 versie van de norm doorgevoerd.
Om te beginnen wordt er gesproken van ‘leiderschap’ i.p.v. ‘management’,
Er wordt gesproken over risicoanalyse, hoe groter het risico in een proces, hoe meer beheersmaatregelen ingericht dienen te worden.
De organisatie gaat z’n belanghebbenden (z.g. stakeholders) inventariseren, en beleid schrijven op de diverse (groepen van) belanghebbenden.
Ook wordt wet- en regelgeving beter uitgelicht.

Een van de grootste veranderingen in alle ISO management systeem normen is dat deze normen op een eenduidige manier ingedeeld, de ‘hoofdstukindeling’ is gelijk. Wat de interpretatie van de normen makkelijker maakt. E.e.a. heet High Level Structure (HLS).

De HLS vereist duidelijker gedefinieerde vereisten om het management systeem te koppelen aan de bedrijfsstrategie en –processen door middel van het definiëren van de bedrijfsactiviteiten, identificatie van verwachtingen van belanghebbenden en genoemde risicobeheersing. De HLS vereist tevens meer resultaatgericht leiderschap als ook concrete resultaten. Het managementsysteem moet duidelijk de bedrijfscultuur weerspiegelen.

Formeel vereist de nieuwe norm niet eens een handboek, enkel aantoonbare gegevens waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de eisen van de norm.

Vinem is klaar voor de nieuwe norm, wilt u meer weten? Ik breng u graag op de hoogte.
telefoon002