milieu management

Milieu management is vervat in de ISO 14001 norm. Deze richt zich op de beheersing van milieuaspecten binnen organisaties.
Grote, zowel als kleinere organisaties kunnen hun milieuprestaties inventariseren en beheersen in een milieumanagementsysteem.
De aldus verkregen transparantie biedt de mogelijkheid de milieuprestaties te beheersen en te verbeteren. Kortom: Duurzaamheid en kostenbeheersing gaan hand in hand.

Met een gecertificeerd ISO 14001 milieumanagementsysteem toont u als organisatie aan dat u op correcte wijze de milieuaspecten in acht neemt, voldoet aan de specifiek voor u geldende milieuvergunningen en aantoonbaar bezig bent nieuwe ontwikkelingen en eventuele problemen op milieugebied adequaat op te pakken.

Ook de ISO-14001 wordt aangepast aan de nieuwe High Level Structure, zie hiervoor de pagina over kwaliteitsmanagement.

ISO 14001 is zeer eenvoudig te implementeren in bestaande procesmatig benaderde managementsystemen.
De norm gaat uit van zeer basale denkpatronen en begint met een beleidsverklaring, daaruit volgt een inventarisatie van milieuaspecten, de milieuprestaties worden zichtbaar gemaakt en daarmee continue verbeterbaar.
Geheel parallel aan bijvoorbeeld de ISO-9000 norm inventariseert u eisen uit wetgeving en normen evenals uit uw omgeving (belanghebbenden) en stelt u daaruit een programma op met doelstellingen en verbeteracties.
Op deze manier wordt milieu en de effecten die uw organisatie daarop heeft een beheersbaar aspect van uw bedrijfsvoering en bespaart u op een hele directe manier kosten.

Wij helpen en ondersteunen u graag bij de opzet en het onderhoud van een dergelijk managementsysteem.
telefoon002